Vedlikehold i FBF

23.10.2018   Stengt av vannet og blåst gjennom rørene.