I Januar 2018 ble det montert et nyttbryggelement for brygge "A" da det gamle var brekt av stormen.

Reparert uterigger Brygge "B"

26.06.2018 Montert reduksjonsventil for vann til båtforeningen

2-3 juli ble alle wirene som holder sammen bølgedemperelementene skiftet . Bufferne mellom elementene ble skiftet med nye og lengere buffere.

De gamle wirene ble kappet mellom seksjonene og dratt på land. De nye wirene ble presset inn fra landsiden med mye slit fra iherdige hender.

14.08.2018 Dratt til land deffekt uterigger for brygge "B" og hentet uterigger fra brygge "C" og montert inn på brygge "B".

Tappet vann ut av flyteelement på en uterigger brygge "B" og fylt inn 3 flasker fugeskum.

20-23 oktober

Firmaet Folden Akva reparerte og forsterket fortøyningene for bølgedemper.

2.12. Strammet opp ny fortøyning til brygge "A" samt sveist brekt hengsel.

"