Årsmøte avholdes i foreningens klubbhus tirsdag 3 mars 2020.kl.1900

Årsmøtesaker

Lån til ny flytemolo

Justering av priser

 Tilbakebetaling av innskudd båtplasser

Sikring av strømplasser

Saker til behandling må være styret i hende senest    25. februar 2020

 

Fauske båtforening

Vikaveien 12

8200 Fauske

 fbf@live.no