Årsmøte i Fauske båtforening.  

Årsmøtet holdes i foreningens klubbhus tirsdag 20. mars 2018 kl.1900

Vanlige årsmøtesaker

Saker til behandling må være styret i hende senest 13. mars 2018.

 

Fauske båtforening

Vikaveien 12

8200 Fauske

 

fbf@live.no