Årsmøte i Fauske båtforening.  

Årsmøtet holdes i foreningens klubbhus tirsdag 26. februar 2019 kl.1900.

Ordinære årsmøtesaker.

Saker til behandling må være styret i hende senest 19. februar.

 

Fauske båtforening

Vikaveien 12

8200 Fauske

 

fbf@live.no