Oppstart av dugnad 23.04.2018 - kl. 1700

 

fbf@live.no

 

 Julebord i klubbhuset den 22.11.2019 -kl.1900 -